Izvršni odbor medžlisa u skladu sa Ustavom Islamske zajednice ima sljedeće nadležnosti:

 

Izvršni odbor medžlisa je izvršni organ Islamske za­jednice na području medžlisa.

Broj članova izvršnog odbora medžlisa određuje se pre­ma broju pripadnika Islamske zajednice

na području medžlisa i ne može biti manji od pet niti veći od petnaest.

Glavni imam medžlisa je član izvršnog odbora medžlisa po položaju.

Izvršni odbor medžlisa:

- izvršava odluke i provodi uputstva viših organa Is­lamske zajednice,

- stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života na području medžlisa,

- nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,

- brine se o imovini Islamske zajednice,

- daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima.

- podnosi izvještaj o radu.

Predsjednik izvršnog odbora medžlisa predsjedava skupštinom medžlisa,rukovodi radom izvršnog odbora medžlisa i predstavlja medžlis u administrativnim i imo­vinskim poslovima.

 Članovi Izvršnog odbora u mandatnom periodu 2019 -2023. su:

 

Samir Bećirspahić, dipl. ing. - predsjednik Izvršnog odbora

Mensur-ef. Ćehić, glavni imam - član po položaju

Enver ef. Moranjkić

Abdo ef. Rekić

Safet ef. Jusić

Safet ef. Begić

                                 Emsad ef. Sadiković

Edina Nahić

Zineta Horozović

Fuad Kozlica

Adnan Čavkić

Isak Junuzi

Senad Džafica

Edin Behrem

Tarik Adilović

 

Članovi Izvršnog odbora u mandatnom periodu 2015 -2019. su:

 

Samir Bećirspahić, dipl. ing. - predsjednik Izvršnog odbora

Mensur-ef. Ćehić, glavni imam - član po položaju

Enver ef. Moranjkić

Nihad ef. Imširović

Emsad ef. Sadiković

Abdurrahman ef. Osmanović

Muhamed Alijagić

Fuad Čavkić

Halim Zulić

Hazim Abdijanović

Afan Kurtović

Ahmet Mujić

Mehmed Halilagić

Admir Felić

Muhamed Felić