logo iz

Medžlis Islamske zajednice Bihać administrativno djeluje na području grada Bihaća.

Grad Bihać je površine 900 km², što čini 21,8% teritorije USK-a i 1,7% BiH. Na posljednjem popisu stanovništva Grad Bihać ima 61.564 stanovnika, od koji su preko 90% Bošnjaci, uglavnom muslimanske vjere.

Islam u Bihaću je došao dolaskom osmanlija u naš grad, a to se desilo 1592. godine. Od tada pa do danas muslimani u Bihaću žive i praktikuju svoju vjeru.

Grad Bihać i njegovu okolicu krasilu su brojni vakufi. Vakufi u Bihaću s nekada posjedovali 4.022.947 m² zemlje, 3 medrese, 46 džamija, 1 musallu, 138 kuća, od kojih je većina bila u potpunom, a neke u djelomičnom vlasništvu vakufa, 8 magaza, 22 dućana, 3 odaje, 2 zgrade, 1 pilanu, 1 pekaru, 4 kafane, 1 vodenicu te 4 skele-kerepa za prijevoz robe i putnika preko rijeke Une. Nijedna ova kuća, kao ni drugi objekti, sem većine džamija, nisu danas u vlasništvu vakufa. Od nekadašnje tri medrese, džamija Mehmed-paše Bišćevića i Hadžića Mujage, šehitluka i drugih gradskih mezarja, nema ni traga. Bilo je inicijativa da se dio ove imovine vrati stvarnim vlasnicima, međutim, nijedan objekat ili zemljište u Bihaću nisu vraćeni vakufu, sem zgrade bivšeg Gajretovog konvikta u kojoj je smješten Ured muftije bihaćkog. Danas bihaćki vakufi u katastru bilježe imovinu od 1.377.050,5 m² zemlje, 40 džamija, od čega dvije van upotrebe, 2 mesdžida, 1 poslovni prostor, 1 montažnu zgradu u kojoj su smještene kancelarije Medžlisa IZ, 33 džematske kuće - imamska stana, te jednu devastiranu kuću u Kalini -Bakšaiš. (Bihaćki vakufi – mr. Suad Mahmutović)

Medžlis Islamske zajednice Bihać u administrativno-pravnom i finansijskom smislu podliježe svim pozitivnim zakonima države Bosne i Hercegovine i o tim pitanjima se stara Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Bihać na čelu sa predsjednikom. Također, Izvršni odbor izvršava odluke i sprovodi uputstva viših organa Islamske zajednice, prati rad džematskih odbora, te se bavi pitanjima iz domena radno-pravnog statusa svojih zaposlenika. Vjersko-prosvjetna služba Medžlisa Islamske zajednice Bihać na čelu sa glavnim imamom vrši svoje vjerske, prosvjetne i misijske zadatke, a čine je imami, muderisi i vjeroučitelji. Glavni imam kao rukovodilac vjersko-prosvjetne službe je odgovoran muftiji u pitanjima vjere, a u administrativnim poslovima odgovoran je izvršnom odboru.

Svi imami džemata na prostoru Medžlisa Islamske zajednice su zaposlenici Medžlisa Islamske zajednice Bihać i njihova plata se uređuje po pravilniku o platama uzimajući u obzir stručnu spremu, radni staž, kategoriju džemata koja se određuje na osnovu broja članova i obima posla, dodatnim aktivnostima i drugim jasno definisanim parametrima. Pored imama uposlenici Medžlisa su sekretar, referent za članarinu i drugi uposlenici za kojima postoji potreba.

Pored uobičajenih vjerskih usluga, Medžlis Islamske zajednice nudi pogrebne usluge i usluge knjižare sa vjerskom literaturu. Na tim poslovima je zaposleno i jedno lice.

Medžlis Islamske zajednice Bihać ima 36 džemata i 36 imama. Nakon agresije velika većina džamija je obnovljena nakon rušenja ili devastacije, kao što su obnovljene ili iznova napravljene džamije koje u uslovima koje su nudile nisu odgovarale potrebama džemata.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na broj telefona 037 22 84 55 ili na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.