Odjel za brak i porodicu pri Upravi za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini okuplja preko stotinu koordinatorica iz svih medžlisa uključujući svakako i Medžlis Islamske zajednice Bihać.

Odjel za brak i porodicu našeg medžlisa spada u najaktivnije odjele na niovu cijele Islamske zajednice.

U toku 2016. godine realizovano je ukupno 21 aktivnost u saradnji sa brojnim vladinim i nevladinim organizacijama i ustanovama.

Odjel za brak i porodicu aktivno sarađuje sa imamima u promociji svojih aktivnosti, te inicira brojne aktivnosti za žene i mlade od kojih izdvajamo:

 • Cjeloživotno učenje Ikre je sekcija koja okuplja u srednjoj grupi 22 polaznice, a u naprednoj 13 polaznica, gdje je u 2016. realizovano po 145 časova za svaku grupu.
 • U džematu Čavkići i Brekovica se realiziraju Halke Kur'ana – učenje sufare, ispravnog učenja Kur'ana i u konačnici perfektnog učenja Kur'ana. Na ovim sekcijama prisustvuje preko 200 žena.
 • U Medžlisu IZ-e se realizira posebna edukacija pod nazivom „Škola zdrave prehrane“, gdje se polaznicima nude izuzetno korisne informacije i putem jedinstvenih metoda nastoji se s polaznicima postići željeni efekat i primjena naučenog.
 • U toku 2016. godine organizirane su kreativne radionice gdje su se koristile tehnike poput rad na foliji, platnu, restauracija drveta,turski i zlatni vez u džematima Brekovica i Mali Lug gdje je prisustvovalo preko 50 žena i djevojaka po 10 sati u svakom džematu.
 • U toku 2016. godine realizirana je posjeta džematima i održane prigodne edukacije. Broj takvih posjeta i edukacija je 55.
 • U saradnji sa CEI „Nahla“ realizovan je seminar za žene pod nazivom „U susret Ramazanu“ gdje je učešće uzelo preko 70 žena iz našeg Medžlisa.
 • Organiziran je kamp za mlade gdje su se družili i slušali dragocjene edukacije iz sljedećih oblasti psihologija uspjeha, sport, vjera, snalaženje u prirodi, tefsir, film i analiza, namazi u džematu
 • Saradnja sa udruženjem „Život“ i drugim suorganizatorima u realizaciji godišnje manifestacije „U njemu je divan uzor“ posvećena Muhammedu, a.s.
 • Drugu godinu za redom, u saradnji sa planinarskim udruženjem „Horizont“ kreiramo i pripremamo kompletan izgled srebreničkog cvijeta gdje učestvuje preko 100 žena i specifičnim načinom međusobnog povezivanja napravimo srebrenički cvijet što je jedinstven događaj u cijeloj BiH.
 • Dan prije nastupanja mjeseca Ramazana organizirali smo tzv. dječiji vozić gdje smo sa 170-oro djece i sa preko 300 roditelja u našem gradu napravili pravu prazničnu atmosferu i na takav način najavili dolazak mjeseca Ramazana
 • U augustu mjesecu smo realizovali ekskurziju za mlade u Travnik i Sarajevo i pri tome obišli znamenja našeg glavnog grada, odgledali nekoliko kraćih filmova u 7 d kinu, posjetili džemat Kalibunar u Travniku i dr.

Kada sumiramo sve aktivnosti dobijemo impozantan broj da je u našim programima učestvovalo 31 trener (samo 5 muških), 827 časova, preko 2200 konzumenata naših aktivnosti su u raznim prilikama imali šansu da prošire svoje znanje i vidike i provedu svoje slobodno vrijeme u izuzetno korisnom i ugodnom ambijentu.

Koordinatorica odjela za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Bihać je mualima Zineta Horozović

Odjel za brak i porodicu